Beeld zero emissiezones mobiel (nog zonder kleurvlak)

Hoe zit dat nou?

Zero-emissiezones

Rij je een bestelwagen op fossiele brandstof of rijden deze in jullie wagenpark? Dan vragen wij jouw aandacht! Vanaf 1 januari 2025 mogen deze bepaalde stadscentra niet meer in. Verschillende gemeentes hebben een stadsdeel aangemerkt als toekomstige zero-emissiezone. Rotterdam blinkt uit, daar is een zeer groot deel van de stad al gemarkeerd.

First things first

Wist je dat bestelwagens en vrachtauto’s in Nederland voor één derde van de CO2-emissies verantwoordelijk zijn? De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49% verminderd zijn volgens het Nederlandse Klimaatakkoord. Vandaar de urgentie van deze nieuwe regeling voor zero-emissiezones.

Maar wat is dat nou precies? Een zero-emissiezone is een gebied in (en rondom) een stadscentrum waar alleen 100% uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden. Dit geldt dus niet voor voertuigen met een geel kenteken. Met een volledig elektrisch of waterstofvoertuig rij je zonder problemen alle steden door. Zero-emissiezones worden ook wel nul-emissiezone of ZE-zone genoemd. Deze zone staat helemaal los van een milieuzone.

Waar wordt het ingevoerd?

Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid om een zero-emissiezone in te voeren. Wanneer een gemeente dit wil, moet zij dit minimaal 4 jaar van te voren aankondigen. Dit geeft ondernemers de kans om hun voertuigen te vervangen voor emissieloze exemplaren. Het is dus zaak dit de komende jaren goed in de gaten te houden, zeker wanneer je bestemming regelmatig in een stadscentrum ligt.

29 gemeentes hebben inmiddels een besluit genomen over het invoeren van een emissievrije zone. Het gaat bijvoorbeeld om Tilburg, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Om precies te zien waar alle emissievrije zones gaan gelden, kunt je het beste op deze kaart kijken. Deze wordt geüpdatet op het moment dat er nieuwe zones worden aangewezen.

 

Overgangsregeling bestelauto's

Tot en met 31 december 2027 hebben bestelauto's met minimaal Euroklasse 6 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones. Bestelauto's met minimaal Euroklasse 5 hebben tot en met 31 december 2026 onbeperkt toegang.

Wil je graag een keer overleggen met één van onze leaseadviseurs?

jaap
jaap
Jaap Blankestein

Leaseadviseur Zakelijke lease

stephanie
stephanie
Stephanie Tetelepta

Leaseadviseur Zakelijke lease

vince
vince
Vince te Kaat

Leaseadviseur Zakelijke lease

mariska
mariska
Mariska Engel

Leaseadviseur Zakelijke lease