Header mobiel kopiëren

MVO & ISO

MVO-jaarverslag

Bij ons staat MVO hoog in het vaandel. Samen werken aan een betere leefomgeving. Onze missie ‘Mensen maken leasing’ is daarbij zeer belangrijk. Het welzijn van mensen, of dat nu onze medewerkers of klanten zijn, plaatsen wij centraal in ons ondernemerschap. Om dit te benadrukken en te borgen hebben wij in 2016 de stap gezet om ons ISO 9001 te certificeren en de MVO prestatieladder 3 te behalen. Elk jaar maken we samen met ons zusterbedrijf De Waal Autoverhuur een MVO-plan op en laten deze door een externe audit toetsen in de praktijk. We nodigen je van harte uit ons MVO-jaarverslag 2023 te lezen.

Duurzame ontwikkeling

In alle onderdelen van ons bedrijf werken we concreet en resultaatgericht aan het verduurzamen van bedrijfsprocessen en -middelen. De resultaten en de voortgang van onze activiteiten en projecten op het gebied van duurzaamheid, rapporteren we in de jaarplannen en managementrapportages van onze bedrijfsonderdelen. Ze vormen hiermee een onderdeel van de planning- en controlecyclus. Deze is geborgd in ons gecombineerde managementsysteem voor kwaliteit en MVO (ISO 9001, MVO-Prestatieladder en CO2-Prestatieladder).

Onze stakeholders

Door het betrekken van onze stakeholders bij ons beleid, geven we inhoud aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Door middel van stakeholdercommunicatie krijgen we ook inzicht in de eisen, verwachtingen en meningen van onze stakeholders en kunnen daarop inspelen via ons MVO-beleid.

CO2-reductie wagenparken

Wij willen het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevorderen. Ons doel hierbij is continue verbetering van CO2-reductie bewerkstelligen, aan de hand van een CO2-footprint van de eigen organisatie. Dit doen wij onder andere door de elektrificatie van ons eigen wagenpark en onze klanten te adviseren met betrekking tot verduurzaming van hun wagenparken.

Betrokkenheid gemeenschap

We willen graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en het creëren van voordelen in termen van sociale en economische ontwikkeling in de lokale gemeenschap. We ondersteunen initiatieven die duurzaam maatschappelijk functioneren en welzijn bevorderen. Zoals een bijdrage aan het Jeugdsportfonds en diverse lokale doelen, bijvoorbeeld als shirtsponsor van de korfbalvereniging KV Tiel ’72 of de inzet van gratis auto’s voor zorgpersoneel.

Petje af sponsoring

Klanttevredenheid

Wij houden periodiek klanttevredenheidsonderzoeken via The Feedback Company, om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de klant en zo onze diensten verder te verbeteren. We willen hierin transparant zijn en daarom worden de reviews van onze klanten, na toestemming van de klant, op de website gepubliceerd.

Teamfoto ALMN Slider

Medewerkers

Onze mensen bepalen het bestaan en succes van ons bedrijf. Wij willen onze mensen daarom graag langdurig aan ons binden. Dit doen we door het creëren van een prettige, veilige en gezonde werkomgeving. We bieden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding. Om onze medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren binnen onze organisatie stellen wij functieprofielen op met daarin duidelijke competenties en een helder opleidingsplan. Daarnaast is MVO een vast onderdeel van ons werkoverleg. Elke drie jaar toetsen we ook de medewerkerstevredenheid. Dit alles uit zich in langdurige dienstverbanden.

Duurzame bebording bij ons kantoorpand

Ook als het gaat om de transitie naar een duurzame circulaire economie bewegen wij mee. Zo hebben we bij ons kantoorpand de signing aangepast vanwege onze nieuwe huisstijl en de keuze gemaakt om biobased materiaal toe te passen. De borden zijn gemaakt van rijstvliesjes en gaan zeker 80 jaar mee! Bij ons ervaar je het verschil, vandaar onze keuze dit te realiseren met De Verschilmakerij!

Bebording nieuwe huisstijl_Slider
zonnepanelen almn

Zonnepanelen op het dak

Op het gebied van groene stroom nemen we als leasemaatschappij graag onze verantwoordelijkheid. In totaal liggen er 156 zonnepanelen op het dak. Deze delen we met onze collega's van bedrijfswagens. Er zijn 70 panelen voor het gebruik van ALMN.

Met deze 70 panelen wekken we ongeveer de helft op van ons verbruik. Op naar een duurzame toekomst!

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Wij verschaffen geen informatie op het gebied van klanten, tenzij de situatie het rechtvaardigt. Het doel hierbij is de bescherming van vertrouwelijke en gevoelige informatie volgens de AVG-richtlijnen.

Heb je vragen over ons MVO-beleid of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.