Elektrische auto's zijn schoner - mobiel

27 mei 2020

Elektrische auto’s zijn echt schoner dan brandstofauto’s

In de discussie over het groene imago van elektrische auto’s wordt vaak gewezen op de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van accupakketten en het feit dat elektrische auto’s lang niet altijd op groene stroom rijden. Die discussie is volgens de internationale en onafhankelijke ngo Transport & Environment (TE) nu echt achterhaald: elektrische voertuigen zijn te allen tijde schoner.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ook in een land als Polen, waar nog veel kolencentrales in gebruik zijn, valt de CO2-uitstoot van een volledig elektrische auto gedurende de levensduur 29 procent lager uit dan die van een benzine- of dieselauto. In Zweden, waar het aandeel groene stroom het grootst is, is de uitstoot zelfs 79 procent lager. Een volledig elektrische auto in Nederland stoot gedurende zijn leven 58 procent minder CO2 uit dan een vergelijkbare brandstofauto. Het Europese gemiddelde komt uit op 63 procent minder uitstoot.

Alles is meegewogen, ook de grondstofwinning

Voor de goede orde, TE heeft de impact van alles wat er bij de productie en assemblage van accupakketten komt kijken meegerekend. Hieronder valt dus ook de mijnbouw voor stoffen als kobalt en lithium, die in het accupakket zitten. Voor brandstofauto’s geldt dat er ook is gekeken naar de impact van oliewinning en raffinage.

Daarnaast is de CO2 die bij de productie van het voertuig zelf vrijkomt meegenomen in de cijfers. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat er bijvoorbeeld bij de bouw van een auto in China meer CO2 vrijkomt dan bij productie in Zweden.

Tevens wijst TE erop dat er bij de productie en het gebruik van elektrische auto’s nog volop mogelijkheden zijn om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen, terwijl er bij brandstofvoertuigen minder ruimte is voor doorontwikkeling. Zo komen er steeds meer mogelijkheden voor recycling van accupakketten.

Oude onderzoeken, verouderde gegevens

TE kan ook verklaren waarom er zo nu en dan toch onderzoeken opduiken waaruit zou blijken dat elektrische auto’s helemaal niet zo schoon zijn als gedacht. Vaak wordt al dan niet bewust gebruikgemaakt van verouderde gegevens. Zo is de productie van accupakketten door onder meer schaalvergroting inmiddels zoveel verbeterd dat er tot drie keer minder CO2 bij vrijkomt dan voorheen werd aangenomen.

Daarnaast wordt vaak geen rekening gehouden met het feit dat de elektriciteitsproductie gedurende de verwachte levensduur van een elektrische auto steeds groener wordt. Ook kunnen elektrische auto’s dankzij zogeheten vehicle-to-gridtechnologie stroom aan het elektriciteitsnet terugleveren.

Bovendien gaat TE in zijn berekening uit van de zogeheten Real Driving Emissions (RDE) van brandstofauto’s en dus niet van de opgegeven cijfers over het verbruik en de uitstoot, die vaak in een weinig realistische laboratoriumsetting behaald werden.

Elektrische auto’s gaan langer mee

Tot slot laat TE weten dat elektrische auto’s en accupakketten langer meegaan dan door andere partijen wordt aangenomen. bovendien wordt er gedurende de levensduur meer mee gereden dan gedacht. Daarnaast kunnen ze in toenemende mate gerecycled worden. Ook daar is rekening mee gehouden. Daarnaast kunnen accupakketten bij hergebruik worden ingezet voor energieopslag. Zo bestaat het energieopslagsysteem van de Johan Cruijff ArenA uit tweedehands accu’s van de Nissan Leaf.