Lichte groei PL - mobiel

15 september 2020

Ondanks corona lichte groei private lease

Private lease zorgt voor lichte groei autoleasemarkt

In september maakte de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) bekend dat het leasepark in de eerste helft van 2020 met 0,5% groeide tot bijna 977.000 voertuigen. Het eerste kwartaal groeide sterk maar werd gedempt door de impact van het coronavirus. De veranderende mobiliteit brengt onzekerheid over het verdere verloop van 2020.

Groei voornamelijk mogelijk dankzij private lease

De autoleasebranche toont zich stabiel in economisch onzekere tijden. De groei in de eerste helft van 2020 (0,5%) is voornamelijk te danken aan de groei van private lease. Met deze groei (+7,5%) werd een daling in het aantal zakelijke personenauto’s (-1,5%) gecompenseerd. Het aantal bestelwagens groeide (maar) met 1,2% en hierdoor is het private lease park (bij VNA leden) nu groter dan het bestelwagenpark.

Veranderende mobiliteitsbehoefte

De cijfers geven duidelijk aan dat de vraag naar mobiliteit in Nederland verandert. Binnen de zakelijke markt wordt minder gereden en tegelijkertijd switchen veel particulieren van openbaar vervoer naar fiets en auto.

“De coronacrisis heeft geleid tot een storm in mobiliteit. Onze branche heeft stevige wortels en is stabiel”, aldus de voorzitter van de VNA (Renate Hemerik). Het is nog onduidelijk hoe de mobiliteit er na deze ‘storm’ uit komt te zien.

Vergroening wagenpark

Door de economisch zware tijden is het onduidelijk hoeveel (financiële) ruimte overblijft voor het verduurzamen van het wagenpark. Met de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) stimuleert de overheid elektrisch rijden voor particulieren, maar de VNA hoopt dat de overheid ook het bedrijfsleven meer gaat ondersteunen.

Renate Hemerik: “Diverse Europese landen zetten sterk in op subsidies voor de aanschaf van zuinige hybride en volledig elektrische auto’s. Ze vergroenen hun park en trekken tegelijkertijd de automarkt uit het slob.”

In Nederland was in augustus wederom sprake van dalende registraties van nieuwe personenauto’s. Onder andere de stijgende bijtelling op ev’s kan leiden tot verdere vergrijzing van het Nederlandse wagenpark. Hulp vanuit de overheid zou de economie en het milieu helpen.