Hero mobiel rapportageplicht

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Op 1 april 2022 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel voor de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. We leggen het je graag uit.

Wat houdt deze regeling in?

Heeft jouw organisatie meer dan 100 medewerkers? Dan ben je per 1 juli 2024 verplicht om jaarlijks een rapportage van alle werkgebonden kilometers in te dienen. Met werkgebonden kilometers wordt al het zakelijk én woon-werk verkeer bedoeld.

Zit jouw organisatie rond deze grens van 100 medewerkers en vraag je je af of álle medewerkers binnen de organisatie meetellen? Dan is het goed om te weten dat inhuurkrachten, vrijwilligers of gedetacheerden niet meegerekend worden. Ook medewerkers met een nulurencontract of een deelcontract van minder dan 20 uur worden niet meegenomen in het werknemertotaal.

Waarom is de rapportageplicht noodzakelijk?

Waarom wordt werkgevers deze verplichting opgelegd? Dit heeft alles te maken met het veranderende klimaat en de daarom gesloten akkoorden. Nederland heeft zich net als de gehele EU aangesloten bij het akkoord van Parijs. In dit akkoord is het doel gesteld om voor 2050 klimaatneutraal te zijn.

Meer dan de helft van alle wegkilometers in het personenvervoer is werkgerelateerd. Dit is dan ook de reden dat de overheid werkgevers deze rapportageplicht oplegt. Met deze rapportages kan inzichtelijk gemaakt worden waar de kansen liggen om broeikasgassen in het (zakelijk) verkeer te verminderen. Het concrete doel is 1 megaton CO2-reductie op werkgebonden personenmobiliteit in 2030.

File - noodnummers

Rapportages

Werkgevers wordt gevraagd hun rapportages in te dienen bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft een handreiking wat betreft de gegevensverzameling opgesteld. Ben je zo ver dat je het online formulier voor de rapportageverplichting gaat invullen? Pak dan deze handleiding erbij.

De RVO krijgt vervolgens de kans om tot 2026 de CO2-uitstoot te beperken tot een bepaald CO2-emissieplafond. Er worden duidelijke handvatten voor het verduurzamen van de werkgebonden mobiliteit geboden. Als in 2026 blijkt dat bedrijven op de goede weg zijn met verduurzamen, wordt er verder gegaan met collectieve maatregelen. Is dit niet het geval? Dan wordt er een individuele CO2-norm ingevoerd per bedrijf.

In de jaarlijkse rapportages dienen onderstaande zaken meegenomen te worden:

  • Woon/werk en zakelijk verkeer
  • Kilometers (hier hoeven organisaties niet zelf de CO2-emissie uit te rekenen)
  • Type vervoer bijvoorbeeld de auto, fiets of trein
  • Type brandstof bijvoorbeeld benzine of elektrisch

Belangrijk om te weten is dat het gaat om de totale jaarkilometers per concern. Bedrijven met meerdere vestigingen dienen dus één rapportage aan te leveren van alle locaties bij elkaar opgeteld.

Ook dienen woon-werk kilometers en overige zakelijke kilometers apart geregistreerd te worden. Maken jouw medewerkers gebruik van verschillende vormen van mobiliteit? Dan registreer je de kilometers van het vervoersmiddel waarmee de grootste afstand is afgelegd.

 

Jouw rapportageleed verzachten?

Zijn jouw werknemers bereid om gebruik te maken van verschillende vervoersmiddelen? Dan kan de mobiliteitspas van Shuttel het rapportageleed deels verzachten. Met deze mobiliteitspas heb je toegang tot verschillende vormen van mobiliteit. Bijvoorbeeld de bus, trein, deelfiets, deelauto of auto van je eigen wagenpark. De bijbehorende app zorgt voor makkelijke toegang en houdt alle reistransacties van jouw medewerkers bij. Medewerkers kunnen gemakkelijk hun ritten registreren. Op deze manier heb jij meer overzicht en minder administratieve lasten!

Kom in contact met onze (lease)adviseurs

Wij kunnen ons voorstellen dat je niet direct weet hoe je dit vorm gaat geven binnen jouw bedrijf. Deze rapportageplicht vraagt namelijk om nogal wat administratieve inspanning.

Wil je goed voorbereid zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij voorzien je graag van advies omtrent deze regeling en het verduurzamen van jouw mobiliteitsbeleid.

Ook interessant